Ho'oponopono


  GDY ZAAKCEPTUJEMY, IŻ JESTEŚMY CAŁKOWITĄ SUMĄ WSZYSTKICH MINIONYCH MYŚLI, UCZUĆ, SŁÓW I CZYNÓW, ŻE NASZE OBECNE ŻYCIE I  PODEJMOWANIE DECYZJI ZABARWIONE JEST PAMIĘCIĄ Z PRZESZŁOŚCI,                    ZACZYNAMY DOSTRZEGAĆ JAK PROCES                              HO´OPONOPONO,  KTÓRY KORYGUJE I NAPRAWIA BŁĘDY, MOŻE ZMIENIĆ CAŁE NASZE ŻYCIE, NASZĄ RODZINĘ I SPOŁECZEŃSTWO.


 

                             JA JESTEM„ JA"

 

JA przychodzę z Nicości w Światłość,

 

JA jestem Tchnieniem, które niesie Życie.

 

JA jestem Pustką i Głebią, panującą ponad wszelką Świadomością.

 

„ JA " – TO – WSZYSTKO.

 

JA kreślę łuki Tęcz ponad Wodami,

 

Gdzie Świadomość stapia się z Materią.

 

JA jestem przypływającym i odpływającym Oddechem,

 

Niewidzialnym, nieuchwytnym Podmuchem Wiatru,

 

                                                Nieokreśloną Drobiną Stworzenia.

 

                                                              JA JESTEM „ JA ''


 

Morrnah Simeona
Morrnah Simeona

MORRNAH SIMEONA ( 1913 – 1992 ) Hawajska Kahunka Lapa´au. Stworzyła i rozbudowała dostosowany do czasów współczesnych program treningu Ho´oponopono. Morrnah prezentowała i nauczała procesu Ho´oponopono w wielu krajach. Także na uniwersytetach i wyższych szkołach medycznych. Trzykrotnie wystąpiła z nim na forum O.N.Z. Założyła w Europie fundację "Pacifica Seminars Europe". Na Hawajach była honorowana jako " Living Treasure " (Żyjący Skarb).

ANNA KLIGERT Terapeutka medycyny naturalnej, artystka malarka. Była asystentką oraz tłumaczką Morrnah podczas jej pobytu w Polsce i została przez nią wyznaczona na nauczyciela Pacifica Seminars Europe w Polsce i Danii. Procesu Ho´oponopono naucza od 1999 roku. Anna urodziła się w Polsce, mieszka w Danii na wyspie Bornholm,   E-mail:     hooponopono@hooponopono.eu   

                      Strona Anny Kligert :   http://www.hooponopono.eu/